Ograniczenie kontaktu / Wycofanie zgody / Aktualizacja danych

Aby ograniczyć zakres przetwarzania danych lub wypisać się z bazy danych i wycofać zgody na przetwarzanie danych osobowych należy podać poniższe informacje. Są one niezbędne do zidentyfikowania Użytkownika w bazie. Będą wykorzystane tylko na potrzeby tej identyfikacji i do potwierdzenia Użytkownikowi dokonania pożądanych zmian w zakresie przetwarzania jego danych.

1. Proszę o zmianę zakresu przetwarzania moich danych osobowych i nie realizowanie kontaktów marketingowych poprzez zaznaczone poniżej formy komunikacji

2. Proszę o wycofanie mojej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji marketingu bezpośredniego

Ważne – przesłane zgłoszenie będzie weryfikowane na podstawie wypełnionych powyżej danych. Tylko w oparciu o nie możliwa będzie identyfikacja Użytkownika w bazie. Zmiany w zakresie przetwarzania danych będą odpowiadały oczekiwaniom zaznaczonym powyżej.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Działania podjęte przed zgłoszeniem ograniczenia przetwarzania danych lub wycofaniem zgody będą jeszcze zrealizowane, jeśli z powodów technicznych nie będzie możliwości ich zatrzymania.